Абонамент за поддръжка и обслужване на компютри

Пакети включващи абонаментните планове за компютърна поддръжка и обслужване на компютри, които може да се ползват от фирми или частни лица, които имат повече компютри и/или лаптопи.

Различните абонаментни планове включват различни видове услуги като може да изберете подходящия за Вас или да се свържете с нас за да Ви съдействаме при избора:

В посочените пакети са включени броя на компютрите, в това число и налични лаптопи. Принтери, факс устройства, скенери и други подобни не се броят като компютър при определянето на пакетите.

Условия за абонаментно обслужване

Договор за абонаментна поддръжка се сключва за 6 месеца или 12 месеца. При предсрочно прекратяване по желание на клиента и при спазване на едномесечно предизвестие същият заплаща неустойка в размер на 10% от стойността на пропуснатите месечни абонаментни такси. След изтичане на абонамента се преподписва нов договор по желание на клиента.

При сключване на договор за абонаментен план се предплаща за 1 месец до 5-то число на съответния месец. При сключване на договор след 5-то число се изчислява такса съответстваща на броя дни оставащи до края на месеца. Плащането се извършва по банков път или в брой в офиса на Корект-ПиСи. При неплащане за текущ месец, Корект-ПиСи си запазва правото да ограничи услугите си до заплащане на дължимото.

Промоции и отстъпки

Новите абонати имат възможност да сключат едномесечен договор, с цел тестване качеството на услугите, след изтичането на който се подписва 6 или 12 месечен договор или клиентът се отказва от обслужване - без да дължи допълнителни такси или неустойки.

Клиентът има право по желание да прескочи еднократно 1 месец годишно, през който да не заплаща месечна такса и да не бъде обслужван - най-приложимо през летния сезон.

При сключване на договор за 12 месечен абонамент Корект-ПиСи предлага 5% отстъпка от цената за абонамента.